Maturanti

Pre maturantov navrhujeme maturitné oznámenia, tablá, tričká a pod.

Sme radi ak si maturanti zvolia jednotný dizajn na všetky produkty čím zvýšia estetiku samotnej stužkovej.

Jednotný štýl maturitných oznámení, pohárov, tričiek a menoviek na stoly vnesie do stužkovej originalitu na ktorej sa v tomto prípade nemôže šetriť.