Reklamné tabule

Navrhujeme tabule určené na rôzne účely:

  • reklamné
  • informačné
  • smerové
  • propagačné
  • orientačné
  • samostatne stojace
  • podľa požiadaviek

Reklamné tabule patria medzi základne prvky vonkajšej reklamy, umiestnujú sa zväčša na priečelia budov pri vstupe do danej prevádzky. Dizajn môže byť jednoduchý s Vašim logom ale aj doplnený dizajnovými prvkami alebo foto Vašich produktov resp. ilustrančné foto služieb.

Informačné tabule sa štandardne umiestňujú do prevádzok s rýchlym pultovým predajom, často doplnené o snímatelné prvky s gramážami alebo cenami.Dizajn často doplnený fotkami produktov. Umiestňujú sa tiež do viacpodlažých objektov a úradov s oznaceniami dverí a poschodí.

Smerové tabule sa umiestňujú do objektov s viacerými firmami alebo do priemyselných objektov, fabrík a družstiev.

Propagačné tabule sa umiestňujú na krátke inštalácie ako napr pri sústredeniach, rôznych akciách, športových podujatiach a pretekoch. Grafiku tvorí jednoduchý dizajn doplnený sloganom.

Dizajn orientačných tabúľ je často doplnený o mapu obce, alebo objektu v ktorom je podrebné orientovať zákazníkov, turistov,…
Samostane stojace tabule pravažne umiestené pred vstupom do predajne sú doplnené akciami a šípkou.