Plagáty

Stále najjednoduchším spôsobom ako oznámiť verejnosti blížiaci sa koncert alebo kultúrne podujatie sú práve plagáty.

O tom, že plagáty sú naozaj efektívne, svedčí aj ich využívanie pri politických kampaniach.